מיסוי מוניציפאלי – משרדנו מתמחה בטיפול והפחתת מיסים והיטלים עירוניים לרבות הפחתת חיובי ארנונה, היטלי תיעול, פיתוח ותשלומי חובה נוספים המוטלים על ידי הרשויות המקומיות השונות.

היטל השבחה - לאור התמחות משרדנו בתחום התו"ב למשרדנו ניסיון רב שנים בביטול והפחתות היטל השבחה לרבות הגשת השגות, עררים ועתירות מנהליות בתחום. הייצוג כולל בחינה, ייעוץ, ליווי וניהול כלל ההליכים הנדרשים בפני שמאים מכריעים, ועדות ערר ובתי המשפט.