מיסוי מקרקעין  המשרד מעניק ייעוץ בהיבטי המס השונים הכרוכים בעסקאות נדל"ן ולרבות בענייני היטל השבחה, הן במסגרת בחינת עסקאות, הן במסגרת תכנוני מס והן כמייצג במסגרת הליכי השגה, עררים לרשויות וערעורים לבתי המשפט.

  • ייעוץ ותכנוני מס בעסקאות מקרקעין, התחדשות עירונית וכו'.
  • תכנון מס לבות עריכת תחשיבים ותכנון מקדים לרבות עריכת חוות דעת.
  • עריכת השגות, עררים וייצוג בפני מנהל מיסוי מקרקעין ובתי המשפט.