מקרקעין ונדל"ן – המשרד מתמחה בתחום המקרקעין והנדל"ן על כל היבטיו ונגזרותיו השונים, לרבות סוגיות שונות במיסוי מקרקעין, ניהול ועריכת הסכמי מכר, ליווי צמוד לעסקאות מכר החל מייעוץ משפטי ראשוני ועד גמר הרישום בלשכת רישום המקרקעין (או בכל מרשם רלוונטי אחר) בכלל זה, טיפול בסוגיות מכר סבוכות וייצוג בבתי משפט ובפני טריבונלים שיפוטיים יחודיים אחרים. התנהלות מול רשות מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית, חברות הדיור הציבורי, חברות משכנות וכו'. ייצוג בעסקאות מול קבלנים ברכישת דירות חדשות, ייצוג קבלנים ודיירים בעסקאות תמ"א 38 (תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה), פינוי בינוי, עסקאות קומבינציה, הרחבות קהילתיות, עריכה וניסוח הסכמי שיתוף, פירוק שיתוף במקרקעין, זכויות שביושר, זכויות בקרקע חקלאית ונחלות, הסדרת זכויות במקרקעין, רכישת מקרקעין באמצעות קבוצות רכישה, בר רשות במקרקעין וכיוצ"ב. כמו כן למשרדנו התמחות ייחודית בתחום ליקויי הבנייה.