1 דקות קריאה
ביצוע שטר

בקשה לביצוע שטר:


היום נדון בדרכי גביית שטרות בהוצל"פ. מה זה בעצם שטר? ניתן מספר דוגמאות:


שיק חוזר

מדובר במקרה הקלאסי ביותר: יש ברשותכם שיק שהופקד לבנק ולא כובד בשל כל סיבה אפשרית.


שטר חוב

כולנו בשלב זה או אחר ביקשנו לשכור דירת מגורים ונתקלנו בדרישה לחתום על "שטר חוב". בעבר, היה נהוג לרכוש את השטר מדואר ישראל אך כיום נהוג להדפיס שטרות ערוכים.


אם כן, יש ברשותכם שיק שחזר ו/או כל שטר אחר. מה ביכולתכם לעשות כדי לעמוד על פרעונו?


בקשה לביצוע שטר – פתיחת הליכים:

כל אוחז בשטר, רשאי להביאו ללשכת ההוצל"פ לצורך פרעונו וזאת ללא קבלת כל צו שיפוטי ו/או אחר. דינו של השטר הוא כמו של פס"ד אך בניגוד לפס"ד ניתן להתגונן כנגד השטר במסגרת "התנגדות לביצוע שטר" ובמצב דברים זה ההליך בגין השטר יועבר מלשכת ההוצאה לפועל לבית המשפט המתאים לצורך ניהול דיון משפטי כללי.


אם כך, פונים ללשכת ההוצאה לפועל ומצרפים "לבקשה לביצוע שטר" את המסמכים הבאים:

שטר מקורי.

פרטי החייב.


לאחר פתיחת התיק תישלח "אזהרה" לחייב ובמסגרתה יודיעו לו על פתיחת תיק הגבייה נגדו. מכאן ואילך יש לחייב 20 ימים להגיב בטענות משפטיות אלו ואחרות.